skip to Main Content

PBM, wat en wanneer moet ik het gebruiken?

Als zorgmedewerker hebben we te maken met een van de risicodoelgroepen en kunnen we de aanbevolen 1,5 meter afstand vaak niet aanhouden. Er heerst een serieus tekort aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en dat is niet met een reden, het zorgt voor extra bescherming tegen en voorkomt verspreiding van het coronavirus. Medewerkers in de zorg dienen ‘veilige-vijf adviezen’ te volgen die speciaal voor de thuiszorg zijn opgesteld. Daarnaast is extra aandacht nodig voor:

  • Toepassen handhygiëne;
  • Geen handen geven;
  • Hoesten en niezen in de elleboog;
  • Papieren zakdoekjes gebruiken;
  • Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

En laat er nou juist over dat laatste punt veel onduidelijkheid heersen. Daarom hieronder verschillende situaties en daarbij het juiste gebruik van PBM. Let wel op! Onderstaande geldt voor handelingen bij een patiënt met klachten passend bij een coronavirusinfectie. Bij cliënten die geen klachten passend bij een coronavirusinfectie hebben zijn de standaard geldende persoonlijke beschermingsmaatregelen voldoende, tenzij de werknemer zelf klachten heeft

Zorgverlening bij persoonlijke verzorging/ lichamelijk onderzoek

Draag handschoenen, schort, bril en ten minste een chirurgisch mondneusmasker. Bij aerosolvormende handelingen gebruik je een FFP2-masker.

Bij vluchtig contact

Bijvoorbeeld het aanreiken van medicijnen of een glas water. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. Hanteer normale hygiënevoorschriften.

Handelingen op meer dan 1,5 meter afstand van de patiënt

Bijvoorbeeld medicatie neerzetten of een gesprek voeren. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. Hanteer normale hygiënevoorschriften.

Meer lezen of heb je vragen die hierboven niet worden beantwoord? Via deze link vind je alle informatie rondom PBM en werken als zorgmedewerker.

Back To Top