skip to Main Content

PGB – Persoonsgebonden budget, hoe werkt dat nou precies?

Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen. Bepaal zelf wie u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en wat deze hulp precies doet.

Verschillende zorgwetten

Er zijn verschillende zorgwetten die u middels PGB in kunt zetten. Wij begrijpen dat u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom leggen we ze voor u uit:

PGB-WLZ (wet langdurige zorg)

Dit is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg in nabijheid nodig hebben. Deze aanvraag gaat via het CIZ. Er moet veel informatie meegestuurd worden; diagnose van arts, zorgbeschrijving. Elk zorgprofiel heeft een vast budget, dit is landelijk hetzelfde.

PGB-WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)

Voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben. Deze aanvraag moet bij de gemeente ingediend worden, eerst middels een meldingsformulier, dan een aanvraagformulier met zorgbeschrijving. Dan volgt er een ‘keukentafelgesprek’ en vervolgens een schriftelijke bevestiging van dit gesprek.

PGB-Jeugdwet

Voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben. Deze aanvraag gaat via een melding bij het centrum voor Jeugd en gezin. Vervolgens worden eventueel oude indicaties van Bureau Jeugdzorg, diagnose, zorgplannen opgestuurd. Daarna volgt er een gesprek met ouders.

PGB bij zorgverzekeraar

Voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg. Deze aanvraag verloopt via een daarvoor gecertificeerde verpleegkundige. Het is in elke gemeente anders geregeld en ook per zorgverzekeraar zijn er verschillen! Deze verpleegkundige komt thuis en brengt de zorg in kaart.

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de eigen bijdrage rechtstreeks geïnd bij de budgethouder. Dit wordt door het CAK geregeld. Voor de WLZ is deze eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Het vermogen van de hulpvrager telt mee, dit kan in de papieren lopen! Sinds 1-1-2019 is de inkomensafhankelijke bijdrage voor ede WMO voor iedereen €19,00 per maand. Voor de ZVW geldt geen eigen bijdrage.

Wij hopen dat het nu een stukje helderder voor u is geworden! Bij de Zorgboom streven wij ernaar om de best mogelijke zorg te bieden passend bij iedere situatie. Wij begrijpen als geen ander dat de ene zorgvraag complexer is dan de ander en gaan daarom uiterst persoonlijk te werk. Zorg nodig of iemand uit uw omgeving? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

T: 085-87 69 642
E: info@zorgboom.nl

Back To Top