Ga naar hoofdinhoud

HKZ-Certificaat

Bij de Zorgboom staan onze cliënten en diens omgeving altijd op nummer 1. Met ingang van heden heeft TÜV bevestigd dat ook ons kwaliteitsmanagementsysteem aan de gestelde eisen en normen van HKZ voldoet. Wij zijn als team bijzonder trots op de bevestiging en dit certificaat! Ook u heeft er profijt van, dus zullen we in het kort wat uitleggen over het keurmerk.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de zorginstelling voldoet aan deze normen. Het behalen van een HKZ-Certificaat levert veel voordelen op. De zorginstelling wordt transparanter en gaat efficiënter werken. Fouten worden eerder opgemerkt en permanent opgelost.

Het behalen van dit certificaat betekent o.a. dat de organisatie:

  • Bestaat uit professionele zorgverleners;
  • Cliënten centraal stelt;
  • Afspraken helder formuleert en nakomt;
  • Klachten juist afhandelt;
  • Betrouwbare resultaten presenteert;
  • Voldoet aan alle eisen die vanuit de sector zelf, door financiers en overheid worden gesteld;
  • Een duidelijke taakverdeling heeft en verantwoordelijkheid neemt.

Kortom: u bent bij ons op alle gebieden in juiste handen.

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt de Zorgboom jaarlijks gecontroleerd door een externe onafhankelijke organisatie.

Back To Top