Individuele begeleiding en persoonlijke verzorging

De Zorgboom biedt zorgverlening aan jong en oud.
Onze diensten zijn onder te verdelen in twee takken.

Thuiszorg:

  • Verpleging
  • Verzorging
  • Individuele begeleiding
  • Huishoudelijke hulp
  • Hulp bij de administratie, financiën en post

Dagbesteding

  • Locatie Huize Eikenbosch

Het kan goed zijn dat uw vraag er niet bij staat. Want er zijn zo veel vormen van ondersteuning en zorg.
Neem vooral contact met ons op. Dan bespreken we uw vraag en de mogelijkheden.

De Zorgboom biedt zorg aan particulieren en houders van een Persoonsgebonden Budget (Pgb),
met een indicatie vanuit de:

 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)