skip to Main Content
085 - 87 69 642    
Home        Werken bij
neil-thomas-SIU1Glk6v5k-unsplash

Vertel ons uw verhaal over de Zorgboom

 

Bij de Zorgboom willen wij graag maatwerk leveren. Dat wil zeggen dat wij een persoonlijke benadering en open communicatie hanteren.  Wij doen iedere dag weer onze uiterste best om de best mogelijke zorg te waarborgen.Omdat wij als organisatie en als zorgprofessionals altijd streven naar het leveren van de best mogelijke zorg, horen wij graag van u terug hoe u de zorg ervaart of heeft ervaren.

 Dat mogen positieve verhalen zijn, ideeën maar ook wanneer u minder tevreden bent of was horen wij graag uw mening. De zorg is immers mensenwerk en daardoor kan het voorkomen dat bepaalde zaken soms niet helemaal lopen zoals gepland.

Die ideeën, positieve maar ook de iets minder positieve verhalen helpen ons namelijk om scherp te blijven en om u de beste zorg te leveren. Wij luisteren graag naar uw verhaal. Hieronder vindt u waar u met uw klacht, idee, of opmerking allemaal terecht kunt.

Liever een onafhankelijk persoon spreken?

Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat u liever een onafhankelijk persoon spreekt. Daar hebben wij bij de Zorgboom alle begrip voor. Ook deze personen en instanties kunt u hier beneden terugvinden met de manieren waarop u contact kunt opnemen en de gang van zaken.

Klachtenregeling de Zorgboom

Het is natuurlijk altijd het beste om uw opmerking of klacht te bespreken met de direct betrokkene, of te wel diegene die betrokken was bij het voorval. Vaak kan er samen al bekeken worden wat er eventueel gedaan kan worden om de situatie in het vervolg te voorkomen.

Natuurlijk begrijpen wij het wanneer u om welke reden dan ook uw klacht liever niet wilt bespreken met de direct betrokkene(n). Dat kan omdat u zich misschien ongemakkelijk voelt bij de situatie. Omdat u zich bijvoorbeeld niet veilig genoeg voelt, maar ook wanneer u naast het bespreken met de direct betrokkene(n), nog de behoefte voelt om dit ook met iemand van het management binnen de organisatie op te pakken.

Daarnaast willen we u erop attenderen dat het altijd mogelijk is om extern (buiten de Zorgboom om) met een onafhankelijk persoon te praten over uw klacht.

 Mocht u er niet uitkomen met de direct betrokkene(n) of wilt u uw verhaal, klacht of idee liever delen met een van onze leidinggevenden, dan kunt u altijd terecht bij:


Sanne Hendriks

 (Regio noord en midden Limburg)

            S.Hendriks@zorgboom.nl


      

Lisette Voets ( Regio Brabant)

l.voets@zorgboom.nl

0639645311


Jayanty Kalpoe

Initiatiefnemer Zorgboom

s.kalpoe@zorgboom.nl

0614482217


Zij zullen uw klacht uiterst serieus nemen en met u en de betrokken partij(en) in gesprek gaan om erachter te komen wat de oorzaak van de klacht is. Hierna zal er indien u dit wenst samen met u besproken worden hoe we deze klacht in het vervolg kunnen voorkomen.

Wellicht weet u niet zo goed waar u met uw klacht het beste terecht kunt. In dat geval hebben wij ook een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris kan u het beste adviseren in de regelgeving en is een onafhankelijk persoon. De klachtenfunctionaris zal er dan indien gewenst voor zorgen dat er een gesprek komt met alle betrokken partijen.

Wij werken samen met ZorgthuisNL. Via deze organisatie zal ook de klachtenfunctionaris worden toegewezen. Wanneer er een klacht is waarbij onafhankelijk onderzoek nodig is, zullen zij dit via Quasir in gang zetten.

 

 

Tevens is het mogelijk om uw klacht in te dienen bij de Raad van commissarissen. Zij zullen uw klacht vervolgens onderzoeken en op basis wanneer deze gegrond blijkt te zijn dan zullen daar maatregelen voor getroffen worden om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

U kunt de klacht in dit geval naar de raad van bestuur mailen: rvc@zorgboom.nl of per post toesturen.

Roggelseweg 24
6081 CT Haelen

Klachtencommissie

Wanneer u er niet uitkomt met uw verzorgende of verpleegkundige, de zorgmanager of onze klachtenfunctionaris dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk en brengt advies uit aan de raad van bestuur. Wij zijn aangesloten bij zorgthuisnl

zij kunnen bij een klacht een onafhankelijke ondersteuning inhuren voor het onderzoeken van een klacht of calamiteit. Hiervoor werkt Zorgthuisnl samen met Quasir.

Geschillencommissie

Bent u het niet eens met het oordeel van de bovengenoemde partijen en de raad van bestuur? Komt u er samen niet uit? Dan is er sprake van een geschil. Bij een geschil kunt u terecht bij de geschillencommissie. Deze commissie behandelt geschillen tussen aanbieders van producten en diensten en de klanten/clienten van de aanbieders op een onpartijdige en onafhankelijke manier. Deze commissie zet zich iedere dag in voor klanten en cliënten met als doel om klachten en geschillen zo goed mogelijk op te lossen. Voor meer informatie over de geschillencommissie kunt u terecht op de website: www.degeschillencommissie.nl

     Adresgegevens:

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070 – 310 53 10

Daarnaast zijn wij als lid van Zorgthuisnl ook aangesloten bij de Stichting zorggeschil. Dit is een erkende geschillencommissie welke samenwerkt met vier andere partijen waaronder Zorgthuisnl, Quasir, Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en de Clientenraad-Zorg. (NCZ)

Om contact op te nemen met de Stichting zorggeschil kunt u:

Mailen:

info@zorggeschil.nl

Een brief schrijven:

Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht

Bellen:

0561 618711
(Quasir/Stichting Zorggeschil)

06 125 830 75
(Ambtelijk Secretaris Geschilleninstantie Zorggeschil)

9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

Of neem een kijkje op de website voor meer informatie: www.zorggeschil.nl 

Vergewisplicht

Verder willen wij vermelden dat wij ons houden aan de vergewisplicht. De vergewisplicht houdt in dat wij als organisatie het verplicht zijn om te controleren of onze medewerkers geschikt zijn voor het verlenen van zorg. Dit betekend dat wij van al onze medewerkers nagaan of deze in het bezit zijn van de juiste papieren. Daarnaast zijn wij het verplicht om een VOG (verklaring omtrent goed gedrag) op te vragen.

Systeem voor veilig melden incidenten (MIC)

Bij de Zorgboom werken wij met een systeem voor veilig melden van incidenten, oftewel: een MIC melding. Dit is een meet-instrument om onze kwaliteit te verbeteren. Hiermee registreren wij namelijk incidenten en handelen wij deze op een adequate manier via het MIC-systeem af. Met het MIC-systeem verbeteren wij de kwaliteit van onze zorg en voldoen we aan de wet van het ministerie van volksgezondheid om alle klachten te registeren en te vermelden.

Hoe gaan wij te werk bij het binnenkomen van een MIC-melding:

Wanneer er bij ons een MIC-melding binnenkomt via uw verzorgende of verpleegkundige nemen wij dit uiterst serieus. Zoals u hierboven kunt lezen dient het MIC-systeem om alle klachten te registreren en vermelden maar natuurlijk laten wij het niet hierbij. Afhankelijk van de klacht gaan wij uitvoerig na wat de oorzaak van het voorval is en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat een soortgelijke klacht niet nog een keer kan voorkomen of zoveel mogelijk gereduceerd kan worden.

Back To Top